bijenkorf 2019-2020
Group 1 - Rondedossier
Locatie Bijenkorf Start datum 1-9-2019
Plaats Vlaardingen Eind datum 1-7-2020
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Toor van Kees 8w1 6z1 2w1 12w1 afwmm afwmm 4z1
2 Soest van Peter 4w1 17z1 1z0 18w1 12w1 3z½ 6w1
3 Driel van Bas afwmm 13w1 19z1 6z½ 11w1 2w½ 10z½
4 Buitelaar Tom 2z0 5w1 afwmm 19w1 14z1 12z1 1w0
5 Verhey Jan 17w0 4z0 23z1 21w1 8w½ 19z1 12w1
6 Alphen van Nico 10w1 1w0 17z1 3w½ 9z1 afwmm 2z0
7 Jacobs Ben 21w1 9z0 16w1 afwmm 18z1 afwmm afwmm
8 Hofstee Piet 1z0 10w½ 13z½ 25w1 5z½ 28w1 16z1
9 Groeneveld Sjaak 23w1 7w1 12z0 10z1 6w0 afwmm afwmm
10 Brijs Dirk 6z0 8z½ 21w1 9w0 17z1 22w1 3w½
11 Specker Nico 24w1 18z½ afwmm 23w1 3z0 afwzm 21z1
12 Otter den Walther bye 19w1 9w1 1z0 2z0 4w0 5z0
13 Verbiest Jan afwmm 3z0 8w½ 24z1 26w1 afwmm afwmm
14 Duuren van Jos 16w1 22z½ afwmm afwmm 4w0 afwmm afwmm
15 Hoos Piet afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 20z½ 22w1
16 Maat Aad 14z0 27w1 7z0 17w½ 25z1 18w1 8w0
17 Buijtenhek Kees 5z1 2w0 6w0 16z½ 10w0 afwmm 28z1
18 Chris Busquet 28z1 11w½ 25z1 2z0 7w0 16z0 24w1
19 Boer den Leen 25w1 12z0 3w0 4z0 22z1 5w0 23z1
20 Stijn van Frans afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 15w½ afwmm
21 Jacobs Laurens 7z0 23w1 10z0 5z0 27w1 26z1 11w0
22 Warendorp van Dick 27w1 14w½ afwmm afwmm 19w0 10z0 15z0
23 Kouwenhoven Gerard 9z0 21z0 5w0 11z0 24w1 27z1 19w0
24 Veer van der Arie 11z0 28w½ 27z½ 13w0 23z0 25w1 18z0
25 Swieten van Rob 19z0 29z1 18w0 8z0 16w0 24z0 27w1
26 Schmitz Jos afwmm afwmm afwmm afwmm 13z0 21w0 afwmm
27 Damkat Peter 22z0 16z0 24w½ 28w1 21z0 23w0 25z0
28 Mulder Nico 18w0 24z½ afwzm 27z0 afwzm 8z0 17w0
29 Vincent Marron afwmm 25w0 afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm
30 Fedorin Sergey afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm afwzm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software