bijenkorf 2018-2019
Group 1 - Rondedossier
Locatie Bijenkorf Start datum 1-9-2018
Plaats Vlaardingen Eind datum 30-6-2019
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Arbiter

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Driel van Bas 2w½ afwmm 32w1 14z½ afwmm afwmm afwmm 9z1 3w1 15z1 12z1 afwmm 19w1 2z1 afwmm 5w½ 4z½ 17w1 afwmm 11w1 afwmm 21z1 afwmm 3z1 6w½ afwmm 2w½ 5z1 4w1 afwmm 9w1 7z1 3w1 6z1
2 Toor van Kees 1z½ 27w1 3z1 9w1 12z1 7w1 5w½ 11z1 18z1 4w1 afwmm 8w0 9z1 1w0 afwmm afwmm afwmm 5z1 afwmm afwmm 6z0 15w½ afwmm 11w1 4z1 3w0 1z½ 17w1 5w1 7z1 14z1 4w0 6w1 20z1
3 Brijs Dirk 8w½ 25z1 2w0 27w1 24z1 17z1 11w1 5z1 1z0 6w1 afwmm 18w1 4z½ afwmm afwmm 7z1 afwmm 12w1 afwmm 19z1 5w1 afwmm 6z½ 1w0 11z1 2z1 4w½ 9z0 14w1 5z1 7w0 6w1 1z0 10w1
4 Alphen van Nico 13w0 6z1 11w0 afwmm 34z1 25w1 14z1 16w1 afwmm 2z0 afwmm afwmm 3w½ 11z½ afwmm 9z1 1w½ 15w1 26w1 afwmm afwmm 5z1 14w1 7z1 2w0 17z1 3z½ 6w1 1z0 9w1 5w1 2z1 7w0 21z1
5 Buitelaar Tom 7w0 23z1 12w1 11z1 9w1 afwmm 2z½ 3w0 6w0 16z1 8z½ 9z1 17w1 19z1 11w½ 1z½ 12z1 2w0 14z1 9w1 3z0 4w0 15w0 21z1 17z0 19w1 6z0 1w0 2z0 3w0 4z0 12w0 11z1 7z1
6 Verbiest Jan 9w0 4w0 afwmm 37z1 afwmm 33z1 29w1 20w1 5z1 3z0 afwmm 11w0 18z0 afwmm afwmm 14z1 21w0 16w1 23z1 17w1 2w1 11z1 3w½ 9z0 1z½ 15w1 5w1 4z0 7z1 11w½ afwmm 3z0 2z0 1w0
7 Soest van Peter 5z1 13w0 18z½ 21w1 14z1 2z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 3w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 4w0 15z1 9w1 11z1 afwmm 6w0 2w0 3z1 1w0 4z1 5w0
8 Hofstee Piet 3z½ afwmm afwmm afwmm afwmm 14w1 20z1 afwmm afwmm afwmm 5w½ 2z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 29z1
9 Buijtenhek Kees 6z1 21w½ 20w1 2z0 5z0 afwmm 18w½ 1w0 11z½ 19z1 afwmm 5w0 2w0 21z1 16z1 4w0 37z1 14w0 12w1 5z0 19w1 17z½ 11w0 6w1 afwmm 7z0 15z1 3w1 21w1 4z0 1z0 10w½ afwmm afwmm
10 Jacobs Ben gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 24w½ 25z1 bye 37w1 33w1 afwmm 16z½ 17w½ 29z1 afwmm 16w½ 21z1 9z½ 14w1 3z0
11 Verhey Jan afwmm afwmm 4z1 5w0 16z1 24w1 3z0 2w0 9w½ afwmm 19z0 6z1 16w1 4w½ 5z½ 12w0 afwmm afwmm afwmm 1z0 15z1 6w0 9z1 2z0 3w0 14z1 7w0 afwmm 23w1 6z½ 12z0 afwmm 5w0 afwmm
12 Fedorin Sergey afwmm 14w½ 5z0 afwmm 2w0 29w1 21z½ 25w0 afwmm 23z1 1w0 27z1 20w1 17z½ 24w1 11z1 5w0 3z0 9z0 afwmm 16w0 afwzm 19w1 26z1 afwmm 21w½ 14z½ 15z½ afwmm afwmm 11w1 5z1 afwmm afwmm
13 Akkermans John 4z1 7z1 afwmm gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
14 Fontijn Ruud 20w½ 12z½ 34z1 1w½ 7w0 8z0 4w0 15z½ 24w1 afwmm afwmm afwmm 21w0 20z1 17z½ 6w0 26z1 9z1 5w0 afwmm afwmm 19z1 4z0 17w½ 21z1 11w0 12w½ afwmm 3z0 19w1 2w0 23z1 10z0 25w1
15 Hoos Piet afwmm afwmm afwmm afwmm 19w0 23z1 afwmm 14w½ 37z1 1w0 afwzm 33z1 29w1 34w1 25z1 21w1 afwmm 4z0 17z1 afwmm 11w0 2z½ 5z1 afwmm 7w0 6z0 9w0 12w½ 24z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
16 Warendorp van Dick afwmm afwmm 25w1 25z½ 11w0 18w½ 27z1 4z0 17w1 5w0 afwmm 24z1 11z0 24z1 9w0 afwmm 19w0 6z0 21w0 21w½ 12z1 27w1 26z0 24w1 23z0 10w½ afwmm 33z1 29w1 10z½ 20w0 27z1 24z1 afwmm
17 Boer den Leen afwmm 24z0 33w1 34w1 18z½ 3w0 afwmm 21z1 16z0 34w1 27z1 afwmm 5z0 12w½ 14w½ 19z1 25w1 1z0 15w0 6z0 23z0 9w½ 21w1 14z½ 5w1 4w0 10z½ 2z0 afwmm bye afwmm afwzm afwzm afwzm
18 Mullem van Wim afwmm afwmm 7w½ afwmm 17w½ 16z½ 9z½ afwmm 2w0 20z1 afwmm 3z0 6w1 afwmm gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
19 Duuren van Jos 27z0 afwmm 23w1 afwmm 15z1 32w1 afwmm afwmm 25z1 9w0 11w1 afwmm 1z0 5w0 afwzm 17w0 16z1 21z1 afwmm 3w0 9z0 14w0 12z0 20w½ 26w1 5z0 21w1 23z1 afwmm 14z0 afwmm 24w½ afwmm afwmm
20 Dick Dekker 14z½ 34w1 9z0 24z1 afwzm 21w1 8w0 6z0 27w1 18w0 afwzm afwmm 12z0 14w0 23w1 29z1 33w1 afwzm afwmm afwzm afwmm 34z0 afwmm 19z½ 25w1 afwmm 27w1 21z0 37w1 26z1 16z1 afwmm 29w1 2w0
21 Damkat Peter 29w1 9z½ 24w0 7z0 33w1 20z0 12w½ 17w0 32z1 25w1 afwmm afwmm 14z1 9w0 afwmm 15z0 6z1 19w0 16z1 16z½ 26w1 1w0 17z0 5w0 14w0 12z½ 19z0 20w1 9z0 23w0 10w0 25z1 26z½ 4w0
22 Stijn van Frans afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 37z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwzm afwzm 25z1 33w1 afwmm 29z1 afwmm afwmm 23w1 afwmm afwmm afwmm afwmm 24w½ afwmm afwmm afwmm
23 Maat Aad afwmm 5w0 19z0 29z0 37w1 15w0 afwmm 34z1 33z1 12w0 afwmm 25z1 32w0 29w1 20z0 37z1 34w1 24z1 6w0 26z0 17w1 afwzm 25w0 29z1 16w1 22z0 37w1 19w0 11z0 21z1 35w1 14w0 27z0 37z1
24 Kouwenhoven Gerard 33z½ 17w1 21z1 20w0 3w0 11z0 afwmm 27w0 14z0 37w1 29z0 16w0 33w1 16w0 12z0 34z½ afwmm 23w0 37z½ 10z½ 34w1 29w½ 33z½ 16z0 37z1 26w1 25w½ 27z1 15w0 33w1 22z½ 19z½ 16w0 28w1
25 Otter den Walther 37w1 3w0 16z0 16w½ 29z½ 4z0 34w1 12z1 19w0 21z0 afwmm 23w0 37z1 33w1 15w0 26w½ 17z0 34z1 afwmm 22w0 10w0 33z1 23z1 37w1 20z0 29w0 24z½ 26z0 33w½ 27w1 37z1 21w0 28z0 14z0
26 Specker Nico gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid 34z0 37w1 33z1 25z½ 14w0 29w½ 4z0 23w1 21z0 37z1 16w1 12w0 19z0 24z0 33w1 25w1 27z0 20w0 afwzm afwzm 21w½ afwmm
27 Jacobs Laurens 19w1 2z0 29w1 3z0 afwmm afwmm 16w0 24z1 20z0 afwmm 17w0 12w0 afwmm afwmm afwzm 33z0 afwzm afwmm 29z1 34w1 37w1 16z0 afwmm afwmm afwmm afwmm 20z0 24w0 26w1 25z0 29w1 16w0 23w1 afwzm
28 Chris Busquet afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 34z1 33z0 37w0 25w1 24z0
29 Groeneveld Sjaak 21z0 37w1 27z0 23w1 25w½ 12z0 6z0 32w0 34z1 33w1 24w1 afwmm 15z0 23z0 afwmm 20w0 afwmm 26z½ 27w0 37z1 bye 24z½ 22w0 23w0 33z0 25z1 34w0 10w0 16z0 37w1 27z0 33w½ 20z0 8w0
30 Dopper Hans afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
31 Weitering Jan afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
32 Schraa Ger afwmm 33w1 1z0 afwmm afwzm 19z0 37w1 29z1 21w0 afwmm afwmm 34z0 23z1 afwmm afwzm afwzm afwzm afwzm gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
33 Veer van der Arie 24w½ 32z0 17z0 36w1 21z0 6w0 bye 37z1 23w0 29z0 34w½ 15w0 24z0 25z0 26w0 27w1 20z0 37w0 34z½ afwmm 22z0 25w0 24w½ 10z0 29w1 37z0 26z0 16w0 25z½ 24z0 28w1 29z½ 37w1 34w½
34 Mulder Nico bye 20z0 14w0 17z0 4w0 37z0 25z0 23w0 29w0 17z0 33z½ 32w1 26w1 15z0 37w0 24w½ 23z0 25w0 33w½ 27z0 24z0 20w1 afwmm afwmm afwzm bye 29z1 37z0 afwmm 28w0 afwmm afwmm afwmm 33z½
35 Ralph de Jong afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm 23z0 afwzm gnlid gnlid
36 Paap Pim afwmm afwmm afwmm 33z0 gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid gnlid
37 Swieten van Rob 25z0 29z0 bye 6w0 23z0 34w1 32z0 33w0 15w0 24z0 afwmm 22w0 25w0 26z0 34z1 23w0 9w0 33z1 24w½ 29w0 27z0 26w0 10z0 25z0 24w0 33w1 23z0 34w1 20z0 29z0 25w0 28z1 33z0 23w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software